CONTACT

In2Q
Twijnstraat aan de Werf 2
3511 ZE  Utrecht

T +31 (0)30 23 64 130
F +31 (0)30 23 64 019
M +31 (0)6 42 481 064
info@in2q.nl


Risicoanalyse & -management


We hebben allemaal met het afwegen van risico’s te maken; een anti-inbraak alarm voor het huis of de auto, een airbag, een aansprakelijkheids verzekering. We denken na over wat er mis kan gaan, wat het effect kan zijn en nemen afdoende maatregelen. 

Hoe groot zijn deze risico’s, welke maatregelen kunnen we vooraf nemen om de risico’s te minimaliseren? 

Zeker in de medische industrie en in de zorgsector is het pro-actief managen van mogelijke risico’s van enorm belang, soms letterlijk van levensbelang.

Uw bedrijfsprocessen worden door In2Q in kaart gebracht, en waar nodig met behulp van overzichtelijke Process Flow schema’s toegelicht. 

De risicoanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde methodieken zoals:


Na de analyse vindt rapportage plaats, gevolgd door de invoering van een actief risicomanagement beleid. Hierbij worden de noodzakelijke maatregelen genomen om risico’s te vermijden of te verkleinen, waarbij logischerwijs de grootste risico’s als eerste worden aangepakt.

E-mail info@in2q.nl of bel + 31 (0)30-2364130 voor meer informatie.